Популярни компании в Instagram

Най-марки-Instagram

Повече от половината от най-популярните компании и марки имат активен акаунт в Instagram и качвайте поне prau снимки за седмица.

Статиста (www.statista.com) публикува таблицата по-долу, което отразява присъствието в Instagram на 100 водещи марки в света (по информация на консултантската компания InterBrand). диаграма въз основа на честотата на публикациите и броя на последователите.

От няколко години присъствието в Instagram на свят от стотици марки се увеличи значително. С други думи, марките са по-склонни да се разпространяват публикациите печелят все повече последователи, като по този начин рекламират своите компании.

По-подробна статистика е дадена в таблицата по-долу:

Instagram-топ-марки

James Walls

Social Media Specialist & Influencer.

Rate author
Авторитетно за социалните мрежи
Add a comment