Дешифриране на MD5 онлайн

Съдържанието на статията:

 • 1 За какво се използва MD5?
  • 1.1 Свойства на хеш
  • 1.2 Независима употреба на MD5
 • 2 Как да дешифрирате MD5 онлайн
  • 2.1 MD5 декодиране онлайн

За какво се използва MD5?

MD5 технологията се използва като една от криптографските методи, чрез които се проверява не само целостта различни данни, но също така:

 • онлайн ключовете и паролите се съхраняват;
 • създават се уеб идентификатори и цифрови подписи;
 • търси дублиращи се файлове и др.

MD5 се използва широко за разрешаване на различни сайтове. Информацията, въведена от потребителите, се чете под формата на разпечатки и съхранява се в базата данни на сайта. Следователно, дори ако нападателят и ще открадне тази база, той няма да може да я използва директно начин. Всички пароли са кодирани и представени от дайджести. Следващ i Ще говоря за дешифриране на файла MD5 с онлайн услуги.

За да не попаднат в ръцете на измамници, много данни в мрежата и се предават в криптиран вид. информация присвоен MD5 = (произволна комбинация от знаци), например MD5 = 214d9a2575bb130ac5f19a8531e6e5f1. Този набор от знаци (след „=“) наречена „хеш на MD5“ или контролната сума е отчетен резултат. Този хеш служи за проверка на предадените данни на цялост.

Как върви това?

 • При предаване на масив от информация, чиято цялост е необходима контрол, първоначалният хеш се изчислява, изчислява се на използване на алгоритъм MD5;
 • резултатът се записва;
 • редовни или извънпланови проверки сравняват получена контролна сума от оригинала;
 • резултатите са същите – няма причина за безпокойство, ако са различни, тогава това говори за външна намеса и промяна данни.

„Криптирани

Файлове за хеш

Свойства на хеш

Хеш функцията трябва да може да преобразува информация в различни дължини в код, състоящ се от 32 шестнадесетични знака. изключвам от това има няколко точки за защита Потребител от подправяне и промени криптирана информация:

 • ако се използват различни входни данни, тогава резултатите Хешовите калкули трябва да се различават значително;
 • алгоритъмът за функция трябва да е отворен, за да може проучете го за криптографска сила;
 • Криптирането на хеш се извършва едностранно, т.е. по никакъв начин не можете да изчислите оригинала информация.

Хеш функцията трябва да използва минимални изчислителни ресурси.

Направи си сам MD5

Тук има един интересен момент – с помощта на това функции, всеки потребител може да провери независимо целостта на файл, изтеглен от интернет. За това се нуждаете използвайте специални услуги, например HashTab. полезност изтеглени и вградени в свойствата на файла като отделно раздел. С HashTab можете да използвате няколко алгоритми за хеширане на данни, в допълнение услугата се намира в безплатен достъп за потребители, които го използват лично цели.

„Помощната

HashTab на работа

Как да дешифрирате MD5 онлайн

Произволен масив от информация се преобразува в „дайджест“ или „Отпечатък“ с определена дължина. Впоследствие при проверка на файла полученият код се сравнява с оригиналния пръстов отпечатък и се прави заключението за целостта на данните. Като цяло дешифрирайте хеш код невъзможно, тъй като е създадено така, че да не може да бъде пляскане. Конвенционалните методи за декодиране в този случай не са Те работят, защото информацията е представена по малко по-различен начин. Ето защо, въпреки че това е трудно, остава да се опитаме да вземем необходимата информация, в която специални услуги и програма.

MD5 декодиране онлайн

Как работи онлайн услугата, използвана за декодиране на MD5? Той е има база данни, до която се осъществява достъп при дешифриране на хеш-кода. Например уебсайтът за дешифриране на MD5.

„Въвеждане

Дешифриране в услугата за декодиране на MD5

В специалното поле въведете хеш-кода, който ни е необходим дешифриране, captcha стойности и щракнете върху дешифриране („Дешифриране!“, ако сайтът не е преведен на руски език). По-долу ще бъде резултати: MD5 хеш и неговото декодиране, или информация, която декриптирането не е в базата данни.

Можете да използвате и онлайн инструмента MSurf.ru. на услугата ви позволява да кодирате информация, като използвате MD5, и дешифрирайте хеш-кода.

„Въвеждане

Кодирайте и декодирайте информация на MSurf.ru

Заслужава да се отбележи, че функцията на MD5 става остаряла. нападатели да получите достъп до бази данни и с известна степен на вероятност – за криптирана информация. Следователно, поради относителното разработчиците на софтуер за ненадеждност се съветват да използват MD5 или в сложно с други алгоритми или постепенно го заменете с по-модерна SHA.

James Walls

Social Media Specialist & Influencer.

Rate author
Авторитетно за социалните мрежи
Add a comment